Elena Zamfir
Prof. dr. Elena ZAMFIR
Sef catedra Asistenta sociala si psihologie sociala
Director Scoala Doctorala - Sociologie -
Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala
Universitatea Bucuresti
LISTA LUCRARI


RAPOARTE NATIONALE SI INTERNATIONALE IN LIMBA ROMANA
  • Situatia socio-economica a populatiei de romi, UNICEF, Bucuresti, 1993
  • Situatia copilului si familiei in Romania, Ed. Alternative, Bucuresti, 1997
  • Etapa masurarilor pregatitoare privind intrarea Romaniei in Programul Socrates al Uniunii Europene (coordonator si autor), Raport Final, Ed. Alternative, Bucuresti, 1998
  • Raportul dezvoltarii umane, 2000, UNDP, Editura Expert, Bucuresti, 2000
  • Evaluarea sistemului de asistenta sociala in Romania. Propuneri de reforma, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (co-autor), Bucuresti, 2000
  • Raportul National Anti-Saracie si Incluziune Sociala, Bucuresti, 2002 (contributie in cadrul Comisiei CASPIS)
  • Politici Sociale pentru Familie si Copil in Romania (coordonator), Raport National, Universitatea Bucuresti, Institutul de Cercetari privind Calitatea Vietii, UNICEF, Bucuresti, 2003
  • Probleme ale saraciei copilului, co-autor, ICCV si UNICEF, Bucuresti 2005