Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


ACTIVITATE IN COMISII DE SPECIALITATE IN CADRUL ORGANISMELOR INTERNATIONALE

Finalizata in rapoarte internationale, documente internationale oficiale, studii publicate in limba romana si engleza.
  • 1992-1998 - Expert UNICEF - Centrul pentru copil - Italia, Florenta (monitorizarea tranzitiei in tarile Europei Centrale si de Est) - rapoarte internationale anuale
  • 1994 - Expert in Programul de Reforma a Invatamantului cu Banca Mondiala - Studiu pe domeniul Asistentei Sociale
  • 1996-1998 - Expert UNICEF - Sediul central, New York (situatia copiilor din Europa Centrala si de Est) - carte
  • 1998: Expert UNDP - New York, Grup de lucru pentru elaborarea unei strategii privind vulnerabilitatea sociala si grupuri cu risc crescut
  • 1998-2001, Coordonator al Masteruui International - Administrarea comunitara a Justitiei - SUA, Tiffin University, Ohio - Rezultate: toti masteranzii 22 din prima promotie au beneficiat de 6 saptamani de practica in SUA; multi s-au implicat in reforme privind rolul comunitar al justitiei, fiind factori de decizie. Masterul a fost preluat apoi de Universitatea Bucuresti. In 2001, masterul a primit premiul Consortiului Universitatilor Americane - Cel mai bun master international
  • 2002-2003, expert national pentru raportul Sursele Ecluziunii Sociale in Comisia Europeana, Directia Politici sociale si incluziune sociala
  • 2004-prezent, Comisia Europeana, Directia Politici sociale si incluziune sociala, expert national in Reteaua Univeristara Europeana (30 de Universitati) pentru analiza problematicii egalitatii de gen si a politicilor de angajare pe piata muncii
  • 2004, 2006, ILO, colaborator extern pentru problematica asistentei sociale si servicii de suport pentru familie, copil, varstnici
  • 1998-1999, Expert ONU - Centrul de cercetari pentru egalizarea de sanse din Santo Domingo - Republica Dominicana - Raport international
  • 1998-prezent, Expert UNICEF - Reprezentanta straina in Republica Moldova, Chisinau, pentru politici de asistenta sociala centrate pe familie si copil