Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


COORDONAREA UNOR PROGRAME STRUCTURATE DE CERCETARE ACADEMICA NATIONALE SI INTERNATIONALE

  • 1998-1999 - Director, Contract ANSTI - "Protectia sociala a familiei si copilului in Romania si republica Moldova"
  • 1999-2000 - Director, Contract ANSTI - "Probleme sociale ale tinerilor delicventi. Abordare comparativa: Romania si Republica Moldova"
  • 1998-2000 - Director de Program prin Contract cu Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare (in cadrul programului cu Banca Mondiala): "Diagnoza problemelor sociale si dezvoltare comunitara. Strategii anti-saracie"
  • 1998-2000 - Director de Program prin Contract cu CNFIS (in cadrul contractului cu Banca Mondiala): Dezvoltarea Colegiului pentru pregatirea asistentilor sociali comunitari, profil: probatiune, pedagogie sociala, dezvoltare comunitara
  • 1998-2000 - Membru al Contractului cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale: "Evaluarea sistemului de asistenta sociala in Romania. Standarde de monitorizare. Propuneri de reforma a sistemului"
  • 1999-2000 - Contract cu UNDP - Reprezentanta la Bucuresti: Raportul dezvoltarii umane, 2000, capitolul: "Societatea civila si politici de gen in perioada de tranzitie"
  • 1998-1999 - Contract cu UNICEF - Institutul pentru dezvoltarea copilului, Florenta: Monitorizarea procesului de tranzitie in tarile Europei Centrale si de Est
  • 1998-2000 - coordonator pentru Europa centrala si de Est - Contract ONU - Institutul de cercetare a egalitatii de sanse pentru femei din Santo Domingo: "Promovarea pe agenda politica a situatiei femeii in Romania"
  • 2003-2005 - Programul PHARE SSIB si Ministerul Muncii - Constructia Institutiilor pentru furnizarea de servicii - expert, coordonator national, componenta de formare
  • 2004-prezent - Comisia Europeana - Directoratul Afaceri sociale si inclusiune sociala, expert coordonator national in Reteaua Universitara Europeana - 30 universitati, in Programul "Egalitatea de sanse si incluziunea sociala in tarile europene"