Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


CONTRIBUTII IN ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA

 • Elaborarea unui model valoric al culturii democratiei si libertatii
 • Elaborarea unei tipologii a tendintelor de evolutie a relatiilor interpersonale in societatea contemporana, "modelul organic si modelul mecanicist"
 • Evaluarea si tipologizarea metodelor de analiza sistemica, functionaliste si structuraliste in stiintele socio-umane (sociologie si antropologie culturala)
 • Efectele sociale si umane ale procesului de industrializare si urbanizare ale comunitatii traditionale din Romania
 • Metode de masurare a calitatii vietii si identificarea factorilor de variatie a calitatii vietii in Romania. Semnificatia indicatorilor subiectivi
 • Analiza si identificarea unui model teoretic explicativ cu principalele componente ale stilului de viata studentesc
 • Analiza problemelor de ordin etnic-social si economic ale populatiei de romi. Relatia dintre populatia de romi si populatia majoritara in perioada de tranzitie. Elaborarea unei strategii de suport si integrare normala a romilor in societatea moderna prin pastrarea identitatii culturale
 • Reforma serviciilor de asistenta sociala in Romania. Propuneri pentru o strategie a reformei sistemului de protectie sociala a familiei si copilului
 • Propuneri de politici sociale la nivel macrosocial si sectorial. Aspecte ale statului bunastarii
 • Politici sociale anti-discriminatorii si strategii de incluziune sociala
 • Crearea profesiei si a profilului asistentului social in Romania postrevolutionara
 • Elaborarea planului si a programei de invatamant in asistenta sociala (varianta mono-dubla specializare), la nivel de facultate, master, doctorat
 • Dezvoltarea programelor de master pe profilul: "Managementul serviciilor sociale si de sanatate", "Politici sociale europene", "Administrarea comunitara a justitiei", "Consiliere in asistenta sociala"