Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


CERCETARE STIINTIFICA
B. TIPURI DE CERCETARI STIINTIFICE
B.1. Cercetari de natura teoretica in stiintele sociale si umane
 • Dezvoltare umana si sociala - abordari psihosociologice. Caracteristici ale unui nou model uman
 • Politici sociale comparate in sfera asistentei sociale
 • Abordari psiho-sociale ale saraciei
 • Psihologia sociala a proceselor de grup si a relatiilor interpersonale
 • Metode ale terapiei de grup
 • Dezvoltare umana si perspectiva psiho-sociologiei umaniste
 • Valori ale culturii, libertatii si democratiei
 • Stil de viata si calitatea vietii in societatea contemporana; baza lor filosofica
 • Probleme ale sistemului de protectie sociala si asistenta sociala in Romania. Perspective si directii de dezvoltare
 • Probleme ale determinismului si libertatii in stiintele sociale si umane
 • Ontologia omului si modele filosofice ale naturii umane
 • Efectele sociale ale industrializarii si urbanizarii
 • Probleme social-culturale si economice ale grupurilor etnice
 • Diagnoza problemelor sociale si dezvoltare comunitara
 • Saracie si Excluziune sociala. Caracteristici, abordari, diferente de analiza, strategii antisaracie si incluziune sociala
 • Modele teoretice ale conflictului si tipuri de rezolvare. Etapele de evolutie ale conflictului
 • Negociere si mediere institutionala
B.2. Cercetari metodologice si epistemologice
 • Analiza functionala si sistemica in sociologia si antropologia culturala
 • Modalitati de masurare ale incluziunii sociale
 • Conceptul de functie si structura in sociologie si antropologie
 • Specificul cunoasterii stiintifice, relatia cunoastere comuna - cunoastere stiintifica
 • Probleme epistemologice ale stiintelor sociale
 • Aspecte deontologice in profesiile socio-umane. Valori morale si valori profesionale