Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


CERCETARE STIINTIFICA
A. DOMENII DE CERCETARE
 • Sociologie, antropologie culturala, psihologie sociala si asistenta sociala
 • Surse ale excluziunii sociale si politici de incluziune sociala
 • Diagnoza problemelor sociale si strategii antisaracie
 • Evaluare, monitorizare in asistenta sociala
 • Dinamica profesiei de asistent social
 • Managementul serviciilor de asistenta sociala
 • Evaluarea serviciilor de asistenta sociala la nivel comunitar
 • Politici sociale europene - abordare comparativa
 • Servicii de asistenta sociala
 • Dezvoltare comunitara
 • Consiliere in asistenta sociala, evaluare si monitorizare
 • Sistemul de asistenta sociala; Standarde profesionale in asistenta sociala
 • Conflict, cooperare si mediere
 • Politici sociale in sfera familiei si copilului
 • Repere in reforma sistemului de asistenta sociala
 • Filosofia culturii si filosofia sociala
 • Epistemologia stiintelor sociale si umane