Elena Zamfir
   Prof. dr. Elena ZAMFIR
  Cercetator 1 la Institutul de Calitatea Vietii al Academiei Romane.
  Profesor asociat la Universitatea de Vest din Timisoara,
      coordonator doctorat Ón sociologie.
  Profesor asociat la Universitatea Dimitrie Cantemir
CURRICULUM VITAE


CURSURI PREDATE
 • Psihologie sociala aplicata
 • Psihosociologia cooperarii si conflictului
 • Sistemul de asistenta sociala
 • Politici sociale pentru familie si copil. Abordare comparativa
 • Politici de incluziune sociala
 • Diagnoza problemelor sociale si dezvoltare comunitara
 • Teorii privind egalizarea de sanse
 • Standarde profesionale ale asistentei sociale
 • Evaluare si monitorizare in asistenta sociala
 • Psiho-sociologia organizatiilor
 • Epistemologia si metodologia cercetarii in stiintele socio-umane
 • Filozofie